Kano med elektrisk motor

Kano med elektrisk motor

WaterQuest 15.6 med akterspeil

Osagian 17 Fisherman med akterspeil

Minn Kota sine elektriske motorer

Kano og Minn Kota elektrisk motor


Kano og Minn Kota sine elektriske motorerer en meget god kombinasjonog vi har levert denne løsning til det norske markedet i mange år. Det kan være livsnytteren som bor halve året i naturen eller storfiskeren som trenger enkel vil ta seg en dorgetur alene. Vi har mange fornøyde kunder som trygt kommer seg ut i naturen med å ha ekstra hjelp av den elektriske motor.


Ta en telefon til oss, så skal vi fortelle deg om mulighetene.............

Om Minn Kota og batterikapasitet

 

Vi tar her utgangspunkt i et forbruksbatteri på 100 ampertimer. Da må vi først ta hensyn til den teoretiske regelen. 1 pund skyvekraft trekker omlag 1 amperer. Grovt forenklet kan man si at en maksimalt kan trekke ut 75% kapasitet på et nytt batteri. Batteriet er "flatt" når det gir 11,7 volt og 12,7 volt når det er fulladet.

 

Det betyr for Minn Kota Endura 30 at det er 2,5 timer ved fullt pådrag. (100Ah x 75%) / 30 (amperer) = 2,5 timer)

 

De fleste har et forhold til hesterkrefter på en bensinmotor. Hva da med den elektriske motoren? Vi ganger antall amperer med antall volt som gir effekt i watt.

Det betyr for Minn Kota Endura 30 at det er 0,82 hk effekt av denne motoren.
Ovennevte opplysninger er basert på perfekte forhold.

 

Lav vekt

Minn Kota er små og lette motorer og de er hendige å bære med seg, selv til hytta langt inne på fjellet. Stammen og motorhuset er konstruert i kraftig komposittmateriale og motorene har god korrosjonsbeskyttelse. Lavt turtall gir meget god skyvekraft.

 

Kald og rolig

Ingen ting går roligere og kjøligere enn en Minn Kota. Sammenlign viklinger og kommutatorer mot enhver annen elektrisk båtmotor, og du vil se forskjellen med en gang. Store interne komponenter minsker varmen og dette resulterer i kjøligere gange, utvidet batterikapasitet og lengre motorlevetid. Det unike hjullagersystemet reduserer støy som ellers ville skremme fisken.

 

Kompositt stamme

Komposittmaterialet i stammen på motorene er tre ganger sterkere enn stål. Den gir etter ved støt og flekser tilbake til utgangspunktet. Den er nærmest upåvirkelig for ytre påkjenninger, og dermed også nær sagt umulig å ødelegge.

 

Saltvannsmodellen Riptide

Minn Kota er de tøffeste, sterkeste og minst korrosjonsutsatte motorene på markedet.

Saltvann skaper et spesielt miljø som man må ta hensyn til ved konstruksjon av motorer. Hvis man ikke beskytter motorene, vil saltet ødelegge motoren. Dette har Minn Kota tatt hensyn til under konstruksjonen av sine Riptide-modeller. Dette er unike motorer som tåler virkelig store påkjenninger.

 

Galvanisk korrosjon oppstår når to ulike metaller kommer i elektrisk kontakt gjennom saltvann. Jo likere elektrisk potensial metallene har, desto mindre galvanisk korrosjon.

Riptide motvirker dette på to måter. For det første benyttes en korrekt balanse og mengde av materialer (bløtt stål, aluminium og sink) som ligger tett opptil hverandre i elektrisk potensial. Stammen er av et komposittmateriale som ikke korroderer. I tillegg er det en sinkanode på propellakslingen. Korrosjon vil angripe denne sinkanoden (offeranode), og dette motvirker tæring på andre metaller. Motoren vil da ha langt lengre levetid. Sinkanoden kan byttes ut med jevne mellomrom

 

I Minn Kota Riptide motorene er det brukt førsteklasses legeringer som er svært motstandsdyktig mot oksidasjon og korrosjon. Metallene gjennomgår en prosess gjennom flere stadier. De blir renset, anodisert eller belagt med et spesielt sink belegg.

Alle komponenter blir så lakkert med et tykt og motstandsdyktig lag av polyester lakk.

 

 

Hvilke batteri bør du ha til Minn Kota elektriske motor?

En Minn Kota motor drives ved hjelp av alle typer 12 V marine- eller fritidsbatterier med høy kapasitet.

For best mulig resultat vil vi anbefale et høykapasitets marine/fritidsbatteri med minst 75 amperetimer kapasitet.

Som en generell retningslinje vil en 12 V motor trekke ca. 1 ampere pr. time for hver 1/2 kilo skyvekraft når motoren går for fullt. (merk deg at batteriforbruket synker drastisk ved reduksjon i gasspådrag).

 

Det virkelige strømtrekket vil være avhengig av de lokale forholdene med vær og vind og andre driftsforhold.

Hold hvis mulig alltid batteriet fulladet etter bruk. Korrekt vedlikehold vil øke batteriets levetid betydelig.

Unnlatelse med å lade blybatterier (innen 12 - 24 timer etter bruk) er ofte hovedårsaken til at batteriene får kort levetid. For best resultat, benytt en variabel Minn Kota lader.